Projekti u suradnji s Europskom unijom

Europska Unija - Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
HR

Naziv projekta

Ispitivanje učinkovitosti medicinskog proizvoda protiv uši i gnjida

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.2.03.0219

Kratki opis projekta

Biovitalis d.o.o. provedbom projekta „Ispitivanje učinkovitosti medicinskog proizvoda protiv uši i gnjida“ kroz suradnju s znanstveno – istraživačkom organizacijom ispituje učinkovitost novog medicinskog proizvoda poduzeća na njegovu učinkovitost u uklanjanju uši i gnjida. Po završetku projekta, novi proizvod poduzeća, biti će proizvod koji klinički dokazano djeluje protiv uklanjanja uši i gnjida na inovativan, siguran, brz i učinkovit način.

Ukupna vrijednost projekta: 57.303,39 kn

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 42.977,54 kn

Razdoblje provedbe projekta: 10.03.2021.-09.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: mr.sc. Stjepan Kolednjak, dipl.oec., prokurist (tel. +385 652 099, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnosti i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Biovitalis d.o.o..

---

Naziv projekta

Povećanje konkurentnosti poduzeća Biovitalis d.o.o. kroz unapređenje web stranice i web trgovine

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0081

Kratki opis projekta

Biovitalis d.o.o. u sklopu provedbe projekta "Povećanje konkurentnosti poduzeća Biovitalis d.o.o. kroz unapređenje web stranice i web trgovine" ulaže u poboljšanje mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja prisutnosti proizvoda poduzeća Biovitalis d.o.o. na tržištu te vidljivosti proizvoda poduzeća s ciljem jačanja vlastite tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti poduzeća. Projektom će se poboljšati postojeća web stranica novim dizajnom web stranice te uvođenjem dodatnih funkcija.

Ukupna vrijednost projekta: 92.250,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 55.350,00 kuna

Kontakt osoba za više informacija: mr.sc. Stjepan Kolednjak, dipl.oec., prokurist (tel. +385 42 652 099, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Biovitalis d.o.o..

- - -

Naziv projekta

Rekonstrukcija i dogradnja proizvodno - poslovne zgrade poduzeća Biovitalis d.o.o. s ciljem jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i stranom tržištu

Kratki opis projekta

Dana 28.11.2017. poduzeće Biovitalis d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.05.0241. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rekonstrukcija i dogradnja proizvodno - poslovne zgrade poduzeća Biovitalis d.o.o. s ciljem jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i stranom tržištu“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. - 2020., temeljem Poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ referentne oznake KK.03.2.1.05.

Cilj projekta

Cilj projekta je unaprjeđenje poduzetničke aktivnosti provedbom ulaganja u rekonstrukciju proizvodnog pogona poduzeća i dogradnju skladišta te opremanje proizvodnog pogona poduzeća, kao i poboljšanje kompetentnosti poduzeća ulaganjem u edukaciju djelatnika i dodatnim zapošljavanjem.

Očekivani rezultati projekta

  • Moderniziran objekt i proizvodni pogon poduzeća
  • Poslovni objekt poduzeća i proizvodni pogon opremljeni najsuvremenijom opremom
  • Povećani prihodi od prodaje na domaćem i stranim tržištima
  • Povećanje broja zaposlenih
  • Provedena edukacija djelatnika

Ukupna vrijednost projekta: 5.882.895,45 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 2.691.739,26 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 20.11.2017. do 20.3.2019.

Kontakt osoba za više informacija: mr.sc. Stjepan Kolednjak, dipl.oec., prokurist (tel. +385 42 652 099, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Biovitalis d.o.o..

HBOR

Join Biovitalis family! Get news, special offers and practical tips.

By submitting this email, you agree to the Terms of use of this web site.

This page uses Cookies to provide a better user experience.

OK